Asset based financiering

Heemsteren Properties & Finance B.V. financiert toekomstige groei van ondernemingen door middel van Asset based financiering. Deze financiering is op basis van een bepaald onderpand en wordt afgestemd op de groei van het bedrijf. Dit biedt meer flexibiliteit en ruimte om te voorzien in de kapitaalbehoefte dan bij een bank. Dit kan overigens ook de financiering van een overname zijn.

B2B asset based financiering van Heemsteren Properties & Finance B.V.

De B2B Asset based financiering van Heemsteren Properties & Finance B.V. is bedoeld voor ondernemingen waar het financieel niet volgens plan verloopt. De onderneming kan daarbij door de schuldeisers worden belemmerd om orde op zaken te stellen en/of gedwongen worden om te verkopen. Heemsteren Properties & Finance B.V. kan in zulke situaties het schuldpapier opkopen en door middel van herstructurering, bedrijfsoptimalisatie en waardecreatie de bedrijfsvoering verbeteren.

Voordelen van Asset based financiering van Heemsteren Properties & Finance B.V.:

  • Hoger financieringspercentage dan bij reguliere financierders
  • Financiering op basis van de kwaliteit van het onderliggende onderpand (i.p.v. de financiële structuur van de onderneming)
  • Naast het opkopen van de schuldpapieren kan ook aanvullende groeifinanciering worden verschaft
  • Flexibiliteit in financiering: op het moment dat er een financieringsbehoefte ontstaat kan het krediet worden verhoogd
  • Uitermate geschikte financieringsvorm voor groeiende ondernemingen

Investeren in vastgoed

Meer informatie